Home » Tin tức & sự kiện » CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN » VUS GALA DINNER 2019 – Sleepless Night

VUS GALA DINNER 2019 – Sleepless Night

Keyteam đồng hành cùng VUS – Anh văn hội Việt Mỹ thực hiện chương trình Gala Dinner theo ý tưởng độc đáo & ấn tượng

  • Concept Gala Dinner: Sleeepless Night
  • Khách hàng: VUS
  • Số lượng : 300 thành viên
  • Thời gian : 10.2019
  • Địa điểm tổ chức Gala Dinner : KDL Tân Cảng – TP.HCM

vus gala ngiht 2020 gala dinner ngoài trời tổ chức tiệc ngoài trời hoạt động gala dinnerý tưởng tổ chức tiệc ngoài trời

Xem thêm : Ý tưởng tổ chức gala dinner ấn tượng

KEYTEAM – POWER OF ONE / TEAM BUILDING & EVENT

Nguồn Keyteam / Chương trình Gala Dinner – VUS Sleepless Night