Home » Tin tức & sự kiện » CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN » KHANG THÀNH TEAM BUILDING – WE ARE FAMILY

KHANG THÀNH TEAM BUILDING – WE ARE FAMILY

  • Chương trình : Team Building & Gala Dinner
  • Đơn vị : Khang Thành
  • Số lượng : 110 thành viên
  • Thời gian : 10.2019
  • Địa điểm tổ chức : Sonata Resort Hàm Thuận Nam

Hoạt động  team building trên biển

Ý TƯỞNG TỔ CHỨC GALA DINNER THEO CONCEPT TROPICAL NIGHT & POOL PARTY

VIDEO CLIP TEAM BUILDING KHANG THÀNH – WE ARE FAMILY

Xem thêm : Ý tưởng tổ chức team building 2020

KEYTEAM – POWER OF ONE / TEAM BUILDING & EVENT

Nguồn Keyteam / Chương trình Team Building Khang Thành – We are family