MASAN GROUP TEAM BUILDING 2022 - Break The Limits

MASAN GROUP TEAM BUILDING 2022 - Break The Limits

  • Concept Team Building: ARMY LEADERSHIP
  • Số lượng : 150 thành viên
  • Địa điểm tổ chức Team Building: MADAGUI

Chương trình team building xây dựng theo ý tưởng concept quân đội với những thử thách, hoạt động phát huy tổng lực tinh thần & sự gắn kết của tất cả thành viên.

Các thách thức team building được xây dựng trên đa dạng địa hình & trải nghiệm

Một cá nhân trong 1 tập thể là 1 mảnh ghép then chốt để hoàn thiện cả hệ thống. Mỗi mắc xích cần tập trung để cả hệ thống vận hành đúng, kỷ luật và đồng bộ nhất.

Một chương trình team building không chỉ dừng lại ở gắn kết nội bộ mà từ đó chia sẻ & lan tỏa giá trị đến với cộng đồng đồng thông qua những hành động, hoạt động ý nghĩa từ chương trình

Ý tưởng "Đấu giá" tác phẩm, ấn phẩm sáng tạo từ các team tham dự xây dựng quỹ vì cộng đồng.

Xem thêm: Team Building Concept Quân Đội: IN THE ARMY NOW

KEYTEAM – POWER OF ONE / TEAM BUILDING & EVENT

Contact Us

55 Bis Nguyen Van Thu, DaKao, Dist 1, HCMC

KEYTEAM - THE POWER OF ONE

"Keyteam luôn mang đến những giá trị khác biệt trong từng chương trình"

©Bản quyền 2014
Cung cấp bởi SOPRO