Home » Tin tức & sự kiện » CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN » TEAM BUILDING – WE ARE SCB REGION 4

TEAM BUILDING – WE ARE SCB REGION 4

  • Chương trình : Team Building & Gala Dinner
  • Đơn vị : Ngân Hàng SCB – Vùng 4
  • Số lượng : 300 thành viên
  • Thời gian : 08.2019
  • Địa điểm tổ chức : Bãi biển Hồ Cốc Beach Resort

Hoạt động team building trên biển

Hoạt động Gala Dinner với Ý tưởng khác biệt

Ý tưởng team building kết hợp với “YOGA” trên bãi biển

Xem thêm : Ý tưởng tổ chức Team Building 2020

KEYTEAM – POWER OF ONE / TEAM BUILDING & EVENT

Nguồn Keyteam / Chương trình Team building Ngân Hàng SCB