VUS SPORT DAY - RUN FOR HEARTS

VUS SPORT DAY - RUN FOR HEARTS

  • Concept Team Building: RUN FOR HEARTS
  • Số lượng : 800 thành viên
  • Địa điểm tổ chức Team Building: Quận 7 - TP.HCM

 

Xem thêm: TOP 10 CONCEPT Ý TƯỞNG TỔ CHỨC TEAM BUILING ẤN TƯỢNG

KEYTEAM – ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TEAM BUILDING KHÁC BIỆT VỚI HỆ THỐNG CONCEPT ĐA DẠNG, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO, CHƯƠNG TRÌNH GALA DINNER ĐỘC ĐÁO, Ý NGHĨA

Contact Us

55 Bis Nguyen Van Thu, DaKao, Dist 1, HCMC

KEYTEAM - THE POWER OF ONE

"Keyteam luôn mang đến những giá trị khác biệt trong từng chương trình"

©Bản quyền 2014
Cung cấp bởi SOPRO