DIGI-TEXX TEAM BUILDING - DISCOVER UNIVERSE

DIGI-TEXX TEAM BUILDING - DISCOVER UNIVERSE

  • Concept Team Building: Universe
  • Số lượng : 650 thành viên
  • Địa điểm tổ chức Team Building: Centara Resort - Mũi Né

KEYTEAM – POWER OF ONE / TEAM BUILDING & EVENT

Contact Us

55 Bis Nguyen Van Thu, DaKao, Dist 1, HCMC

KEYTEAM - THE POWER OF ONE

"Keyteam luôn mang đến những giá trị khác biệt trong từng chương trình"

©Bản quyền 2014
Cung cấp bởi SOPRO