BAT MIỀN ĐÔNG & HCM TEAM BUILDING - BREAK ALL LIMITS

BAT MIỀN ĐÔNG & HCM TEAM BUILDING - BREAK ALL LIMITS

  • Concept Team Building: BIG PYRAMID
  • Số lượng : 600 thành viên
  • Địa điểm tổ chức Team Building: Long Hải

 

KEYTEAM – POWER OF ONE / TEAM BUILDING & EVENT

 

Contact Us

55 Bis Nguyen Van Thu, DaKao, Dist 1, HCMC

KEYTEAM - THE POWER OF ONE

"Keyteam luôn mang đến những giá trị khác biệt trong từng chương trình"

©Bản quyền 2014
Cung cấp bởi SOPRO