concept team building

CONCEPT TEAM BUILDING "THẾ VẬN HỘI OLYMPIC - PASSION TO WIN"

5
Tuyệt vời
- 140 đánh giá
344 + Đã đặt

TEAM BUILDING CONCEPT: IN THE ARMY NOW

4
Tốt
- 778 đánh giá
224 + Đã đặt

TEAM BUILDING CONCEPT: RACE TO THE TOP

3
Bình thường
- 863 đánh giá
475 + Đã đặt

TEAM BUILDING CONCEPT - TREKKING & SUPING

3
Bình thường
- 654 đánh giá
459 + Đã đặt

TEAM BUILDING CONCEPT AMAZING RACE

4
Tốt
- 901 đánh giá
441 + Đã đặt

CONCEPT TEAM BUILDING: CHAMPION DASH

3
Bình thường
- 528 đánh giá
444 + Đã đặt

CONCEPT TEAM BUILDING - Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT

4
Tốt
- 461 đánh giá
286 + Đã đặt

TEAM BUILDING CONCEPT: TREASEA HUNT

3
Bình thường
- 819 đánh giá
422 + Đã đặt

Contact Us

55 Bis Nguyen Van Thu, DaKao, Dist 1, HCMC

KEYTEAM - THE POWER OF ONE

"Keyteam luôn mang đến những giá trị khác biệt trong từng chương trình"

©Bản quyền 2014
Cung cấp bởi SOPRO